October 15, 2006

Chinh phục Blogger.com

Loai hoai cả buổi trời mình mới có thể làm chủ blog của mình. Trong đấy chỉ toàn tiếng Anh là tiếng ANh. Nói tiếng Anh thế chứ trong đấu mình có thể dịch tới 90% lận. Công nhận mình hay thiệt (-.^). Có năng khiếu CNTT thiệt

No comments:

Post a Comment