October 15, 2006

Chùm ảnh kỹ niệm lớp 12A8 du lịch Mũi Né 2004

xe không đề được, xúm nhau đẩy (^.^)

Nguyễn Huỳnh Nguyên Vỹ - ?

Đoàn Minh Tuấn - Ngô Văn Tú - Nguyễn Đức Trung - Lữ Thanh Tuyền

No comments:

Post a Comment