October 16, 2006

Hình ảnh vui cười


Ai làm rớt cái áo ngực vậy ta?

Bà mẹ tụi bây!. Nhậu không rủ tao hả ?

Thằng nào đái mất dại vậy?

Cái quần không đụn hàng

Happy New Year


Bác Bill Gates đây nè. Chắcc có lẽ bác đang thấn trận trở về

No comments:

Post a Comment