Thông tin về tôi


Tên tôi: NGÔ MINH TUẤN
Sinh: 04091988
Quê quán: Bến Cát, Bình Dương, VN
♦ 2006-2007: Sinh viên trường Tin Học - Ngoại Ngữ InfoWorld (đã nghĩ).

♦ 2007-2008: Trung tâm tin học Bách Khoa (KTV - Khóa 73 - Hoàn thành 2008).
♦ 2007-2009: Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng.
♦ 2009-2010: Trung tâm tin học KHTN (KTV Đồ Họa)

[update: 02032008]

Comments