March 27, 2009

Cháu 3 tuổi hét cải lương

3 Tuổi hét cải lương! :)

Hay thiệt! – Quá hay. Triển vọng thành tài tử cải lương của Việt Nam. Khâm phục! :)

(Nguồn từ voh.com.vn)

No comments:

Post a Comment