December 8, 2009

Xem và ngẫm cái sự đời

Những lời bình nhận định ấy rất hay, rất đúng. Chuyện này đang sảy ra hàng ngày, hàng giờ không chỉ ở Việt Nam. Với tôi thì tôi chưa từng chứng kiến những cảnh đó bao giờ trong cuộc sống. Có lẽ tôi chưa thấy chứ không phải là không có.

Tại sao họ có thể làm như vậy được?! Tôi từng đọc được ở đâu đó “Người phụ nữ sinh ra là để được yêu thương” – chẳng có gì sai khi nói như vậy! Đôi khi trong cuộc sống không thể tránh khỏi những giận dỗi. Nếu không sống được với nhau thì còn nhiều cách khác mà?

1 comment:

  1. Anonymous10:27 AM

    buồn,chém cha cái thằng mất dạy kia đi

    ReplyDelete