January 7, 2010

Ẩn quảng cáo của Free Web Hosting Area

Dịch vụ Host miễn phí của http://www.freewebhostingarea.com có tốc độ khá nhanh, gần tương đương với host chúng ta mua. FWHA cung cấp khá nhiều gói free từ 300MB đến 1500MB. Đối với gói 1500MB lưu trữ và gần như không giới hạn băng thông nhưng bạn phải chấp nhận “hứng chịu” quảng cáo Google Ads của nó. Âu đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. FWHA cũng cần tiền để duy trì dịch vụ của mình mà!?

2010-01-07_012828

Dẫu biết vậy! nhưng cũng phải tìm cách nào có thể ẩn được nó chứ? không lẽ mình đành bó tay? Bằng nhiều cách từ việc chèn thêm <!-- --> (comment html), chèn body tag để qua mặt nhưng đều bất thành vì FWHA đã khôn khéo chèn script trong show quảng cáo trong  <!-- Free Web Hosting Area Start –> và <!-- Free Web Hosting Area End –>

<!-- Free Web Hosting Area Start --> <script type="text/javascript" src="http://a.freewebhostingarea.com/users/all.js"></script> <noscript><br /><center><font color='#000000' face='Verdana' style='font-size: 11px; background-color:#FFFFFF'><a target='_blank' href='http://www.freewebhostingarea.com'><font color='#000000'>Free Web Hosting</font></a></font></center></noscript> <!-- Free Web Hosting Area End –>

Mặc dầu đoạn script vẫn “lọt” vào lưới <!-- --> nhưng không thành công được. Mình còn nhớ 1 cách rất hiệu quả từng được dùng trên somee.com là chèn 1 thẻ meta sai cú pháp sẽ làm vô hiệu tất cả những gì ở phía sau nó. Bằng cách chèn <meta http-equiv="keywords" content="> phía trước </body></html> và tất nhiên </body> và </html> cũng bị vô hiệu. Điều này làm cho code html không valid được. Tuy không valid nhưng đã số tất cả trình duyệt điều hiểu và hiển thị đúng… may thay là Okie về vấn đề này.

Chú ý, với thủ thuật trên bạn không nên lạm dụng. Nếu bị phát hiện thì tài khoản sẽ bị khóa, mất dữ liệu,.. và cũng chẳng vui vẽ gì khi chúng ta phạm luật chơi, không fair play như vậy.

No comments:

Post a Comment