June 22, 2011

Những người Ngu nhất :DClip trên thì ngu nhất thuộc về mấy tay cảnh sát ở clip cuối.

Với clip này thì ngu nhất vẫn là thàng cuối cùng. 4 clip trước chỉ là do tai nạn mà thôi.No comments:

Post a Comment