July 13, 2011

Lỗi tạo Endpoint trên MSSQL Server

Có thể trong quá trình cài MSSQL Server bạn chọn Account cho Service của nó là Network account. Bạn chỉnh lại Local serive trong SQL Server Configuration Manager.


Theo như MS bảo thì Tạo endpoint để chạy cục bộ thì cứ vô tư và dễ dàng với Account Local Service. Nếu xài trong thực tế trên mạng thì dùng Network service, lúc này phải Reg domain, phân giải linh tinh nên chúng ta khó tạo Endpoint để test.


No comments:

Post a Comment