July 28, 2011

[Source, Aptech, SEM1, eProject, ASP] Chia sẽ video clip

Tình hình là tớ đã đi gần trọn 2 năm rồi Aptech rồi. Từ hồi SEM1 đến nay có nhiều kỹ niệm. Dạo này lục lại đống kho tàn dữ liệu thấy còn cái Project SEM 1 viết bằng ASP này coi cũng được được. Giữ lại làm gì... sắp hóa rêu rồi.

Front-End

Back-End

Cái này cũng có nhiều kỹ niệm. Hồi đấy định là VBScript. Tính toán đâu đó hết rồi nhưng giáo viên phán 1 câu. Học JavaScript thì phải làm JavaScript! x-( hậm hực, vật vã code lại.

Qua project này tuy sau này không áp dụng được gì nhưng sau bao đêm hì hục search, so sánh, lục tung thư viện code thì cũng có vài công nghệ được áp dụng ví như: JQuery, CAPTCHA, Paging -n/+n, [U]mã hóa MD5[/U], giao diện lấy ý tưởng từ v1vn.com nhưng được đổi tông màu xanh.

P.S: Mã hóa MD5 đã bỏ... có lẽ không đủ time. Nhưng mình có giải pháp cho nó!

Khi cài đặt các bạn nhớ Enable Parent Path: Trong IIS7, Tạo Application cho nó. chuyển qua chế độ Feature View > ASP > Enable Parent Path = True và Apply. Sau đây mở file ./includes/dbconfig.asp để chỉnh lại thông tin kết nối CSDL. Thông tin đang nhập tài khoàn admin/adminadmin

Download


Support

  • Y!M: ichuot
  • eMail: ichuot@gmail.com

No comments:

Post a Comment